Trang chủ Truyền thông Thông tin tuyên truyền Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và Kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022
Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và Kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022

Thực hiện Công văn số 1519/SYT-NVY ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022. (file đính kèm)

Nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng người bệnh. Đồng thời nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, nhân viên của Bệnh viện và người dân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện trong việc chấp hành chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế. Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản thực hiện công tác truyền với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Khái niệm về bảo hiểm y tế

BHYT-la-gi

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khoẻ, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

2. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Chương I, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có 6 nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm:

- Nhóm 1: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

- Nhóm 2: Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.

- Nhóm 3: Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

- Nhóm 4: Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng.

- Nhóm 5: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

- Nhóm 6: Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

3. Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế

Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội.

- Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế hoặc đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng.

- Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong quản lý bảo hiểm y tế.

4. Một số thông điệp về bảo hiểm y tế

- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng người bệnh, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân;

- Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;

- Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng;

- Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện;

- Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022 nhầm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng người bệnh và nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, nhân viên trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế./.

 
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 5 - Hôm nay: 28 - Hôm qua: 231 - Tuần này: 28 - Tháng này: 9154 - Tổng cộng: 524106
IP của bạn: 3.236.143.154 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: